Tilbake til Ark 1: Hovedside   -> Tilbake til Ark 4: Dyreartene -> Nå er du på Ark 4d: Snegler

Albueskjell (Patella),    Neptunsnegl,   Kongssnegl,   Pelikanfotsnegl,   Butt strandsnegl, Strandsneglene Littorina litorea og Littorina saxatilis.(Høyre munnåpningskant kommer mer rett inn.) Tårnsnegl Skallus, (Inntil 2,5 cm. Har 8 tverrstilte kalkplater.)
Snegler Ark:4d

Størrelsen på tegningen av
de ulike sneglene er ikke innbyrdes korrekt.
 
Standsnegl Strandsnegl
Fargen på sneglene varierer mye. De er vanligvis 2,3 til 3,5 cm høy.Kan gå ganske langt opp i fjæra, og noen av artene tåler litt uttørring. I fjæra finnes den langs hele kysten.
Nettsnegl Nettsnegl
Kjennes godt igjen på sitt karakteristiske gitter i skallstrukturen. Kan gå helt opp i fjæra, og det er ofte veldig mange av dem. Spiser gjerne fiskerester, og nettsneglene flokker seg da sammen rundt "maten". Trives på sand- og mudderbunn, og er vanlig nordover til Lofoten.
Tårnsnegl Tårnsnegl
Kan bli inntil 6 cm høy. Den trives på sandbunn med litt leire på 10 - 30m dyp. Vanlig langs hele kysten nordover til Lofoten.

Albusnegl Albusnegl / Patella
I Norge er denne sneglen stort sett hvit/gråhvit. Sneglene "beiter" på algelaget som finnes på svabergene. De har sitt "hjemmeområde" på berget, og beveger seg ut fra det for å finne mat. Vanlig på svaberg og stein i fjæra nordover til Troms.
Pelikanfotsnegl Pelikanfotsnegl
Voksne snegler av denne typen har typelig sidelapp på skallet. Blir inntil 5 cm høy. Trives på grunt vann med sand- eller mudderholdig sandbunn. Finnes langs hele kysten nordover til Lofoten.
Kongsnegl Kongsnegl
En stor snegl som kan bli inntil 10 cm høy. Trives i algebakkene, og vi kan finne den på grunt vann fra fjæra og nedover. Den tåler brakkvann godt. Kan gjøre skade på fisk som er fanget i fiskeredskap på bunnen av sjøen. Kongsneglen er vanlig på all slags bunn langs hele kysten.
Purpursnegl Purpursnegl
Kan varierer mye i fargen, men i Norge er den som regel rødlig eller hvit. Kan bli ca. 4 cm høy. Sneglen har et stoff som blir rødt når det kommer ut i lufta, og derfor har den fått purpurnavnet sitt. Fønikerne var de første som laget purpurfarge av denne sneglen. Om natta jakter purpursneglen på bl. annet strandsnegler og blåskjell. Den er et listig rovdyr som "driller" hull i skallet på byttet sitt, og suger ut bløtdelene med en raspetunge.