FJÆREEKSKURSJON I NAMSOS   
Tilrettelagt ved Hans Chr. Hagen, Strandholmen, 7800 Namsos   -->   post@namdal.info
Nå er du på Ark 4: Dyreartene i fjæra


DYREARTENE I FJÆRA
Tilbake til Ark 1: Hovedside     Gå til Ark 2: Fjæresoner    Gå til Ark 3: Miljøfaktorer

(Det blir lagt ut dyr i de "koppene" vi har med.)

Vi kommer til å finne mange dyr: (Lær deg dyrenavn.)
Finn ut hvordan dyra klarer seg.
Alle trenger: 1. Mat. 2.Surstoff. 3 De å passe seg.

Svamper: De sitter fast i kolonier.(Tidligere: Badesvamper/Tavlesvamper) Euspongia.

Nesledyr: (Har nesleceller som brenner.) Glassmanet. Brennmanet. (Fiolette gonader/kjønnsorg.) Fjæresjørose.

Ormer:
1. LEDDMARK: Fjæremarken lever et godt stykke nede i leira. Vanskelig å få tak i. Se på de kvite gjellene langs sidene. (Bruk spade.)
Mangebørstemark (Nereis), 10-40 cm. Svelg m. store svarte kjever
2. MARKER MED KALKSKALL
På tang finner du de små posthornmarkene (spiorbis)Spiralformede hvite kalkrør på tang. Ca.4mm
På steiner finner du trekantmarken Lever påstein/skjell i hvite rør med trekantet tverrsnitt.ca 5 cm.

Skjellrygg Ca 5 cm. Rygg dekket av store skjell.

Mosdyr: Vises som et rutenett på tang.

Leddyr:     Se ark 4b: Kreps

Bløtdyr: (Har skall som er laget av kalk. Legg merke til den glatte "veggen" på den indre siden av skallet (perlemor).
1. MUSLINGER, - har to skall.   SE BILDER/Ark 4c: Muslinger
2.SNEGLER , - har
ett skall.SE BILDER/Ark 4d: Snegler
3.BLEKKSPRUTER, - har skallet inne i dyret.

Pigghuder: Har små sugekopper som gjør at de kan klatre oppover berg.
1. SJØSTJERNER: Asteria rubens.
2. SLANGESTJERNER (Tynne bøyelige armer) 3. SJØPINNSVIN: Echinus esculentus. (store røde)    Drøbakkråkebolle (Strongylocentrotus droebachiensis)(grønn bunnfarge)

FiskerSE BILDER/Ark 4e: Fisk: Tangsprell. (Prikker langs ryggen.) Ålekone


©    Kopirettigheter   ©