Tilbake til Ark 1: Hovedside   -> Tilbake til Ark 4: Dyreartene -> Nå er du på Ark 4b: Krepsdyr


Leddyr: Kreps
1. SMÅKREPS: Rauåte.(I sild.) Fiskelus.(På laks.) Torskens gjelleorm. (På torsk.) Rotkreps . (Under halen på reker.)
2. STORKREPS: Tanglus. (SE BILDE) Tangloppe (SE BILDE) Fjærerur (SE TEKST NEDENFOR)
Tangreke (2.antennepar 1.5 gg så lang som koppen. Sakser på 2.gangbein.)
Eremittkreps (Bakkropp i tomme sneglehus.) Strandkrabbe (SE BILDE).


Krepsdyr Ark:4b
Størrelsen på tegningen av
de ulike artene er ikke innbyrdes korrekt.
Strandkrabbe Strandkrabbe
Krabbe med brungrå til grønnlig farge.(Alle slags farger.) Skjoldet kan bli inntil 8 cm bredt.Strandkrabben skilles lett fra taskekrabben ved at den har brede, spisse tenner på forkanten av ryggskjoldet. Meget vanlig i fjæra langs hele kysten nordover til Senja.
Tangloppe Tangloppe / Gammarus
Hannen er ca. 2 cm lang, hunnen litt mindre. Tangloppa tåler temmelig mye brakkvann og finnes fra 100m dyp til opp i fjæra. Under steiner. Flattrykt fra sidene. Vanlig langs hele kysten.
Tanglus Tanglus
Blir fra 2- 3,5 cm lang. Finnes mange forskjellige arter. Kan opptre som skadedyr på fisk. Holder til på grunt vann, også i fjæra. Svømmer i tangen. Flattrykt ovenfra og ned. Vanlig langs hele kysten.
  Fjærerur
Skjellettet av ruren ligner kjegler. Rurene sitter tett sammen på berget og kan dekke svabergene som et hvitt felt (Rurbeltet.) De foretrekker steder hvor sjøen vasker en del. Ruren har fangstorganer som ligner lange føtter med hår. Disse fangstføttene og deres bevegelser har gitt ruren tilnavnet "vinkende engler". Fjæreruren er vanlig langs hele kysten.