Tilbake til Ark 1: Hovedside   -> Tilbake til Ark 4: Dyreartene -> Nå er du på Ark 4e: Fisk

Ark 4e: FISKER             
Tangsprell ( Pholis gunnellus )
Lengde inntil 20 cm. Har et lite rundt hode, kroppen er sammentrykt fra sidene og svært lang ryggfinne med ca 11 mørke flekker omgitt av en lys ring, ryggfinnen ca dobbelt så lang som gattfinnen. Fargen er stort sett brun, og grå. Finnes på mudder, sand og blandt steiner nederst i fjæresona. Enkelte ganger ned til 50 m dyp. Vanlig langs kysten.
Trepigget stingsild ( Gasterosteus aculeatus )
Lengde ca 6 - 11 cm, har spisst hode med liten munn og store øyne, lang og sammentrykt kropp fra siden. 3 pigger på ryggen foran ryggfinnen som er noe større enn gattfinnen. Stingsilda har yngelpleie. Vanlig farge, er sølvfargede sider og hvitaktig underside. Finnes på grunt vann, ofte blant brunalgene hvor den bygger rede. Vanlig langs hele kysten.
Små sil ( Ammodytes lancea )
Lende ikke over 20 cm, har spisst hode, men mangler svart flekk på snuten. Silen finnes på grunt vann om sommeren, og gyter på dypere vann om høsten. Silen graver seg ned i snaden, bl. a. i snadfjæreputter. Småsilen finnes nedgravet i fin sand nederst i fjæresona i nord. Småsilen finnes langs hele kysten.
Vanlig ulke ( Myoxocephalus scorpius )
Lengde inntil 20 cm, stort, noe flattrykt hode med pigger, stor munn og kjeve. Kroppen er rund og smalner av mot halen, 2 piggete ryggfinner. Ulken er rovfisk som ligger stille, når byttedyr nærmer seg hugger den til og svelger byttet. Fargen varierer med et marmorert mønster i brunt, grått, grønnt og svart. Finnes på bløt bunn og blant brunalgene på grunt vann og ned til 60 m dyp. Vanlig langs hele kysten.