Byquiz 28. mai 2005: Laget av Jon Hildrum
Kos dere med spørsmålene, enkeltvis eller som en konkurranse. (Trenger dere fasiten?)

 1. Da Namsos kommune feiret 100 år i 1955, sa ordføreren at en viktig oppgave var å skaffe sentrum fast gatedekke. Hvem var ordfører i 1955?
 2. Hva er navnet på parallellgata til Herlaugs gate mot vest?
 3. Hva var navnet på mannen som ble kalt bybud nummer 1?
 4. Hvem var ildsjelen bak å få anlagt Fjellvegen?
 5. En del av Namsegata fikk nytt navn i 1995. Hva er navnet på gatestubben?
 6. Hvilket treslag er nevnt i Namsos-sangen?
 7. Hva heter Namsos kommuneblomst? Pinus sylvestris
 8. Hva het Skolegata før 1898?
 9. Hva er navnet på steinfiguren som står i den første rundkjøringa som ble anlagt i Namsos?
 10. Hvilken person er hedret med en statue i sykehusparken?
 11. I hvilket år ble Namsbrua offisielt åpnet?
 12. Hva er det nye navnet på den gamle Namsbrua?
 13. Hva var det egentlig navnet på sagbruket som fikk økenavnet Pina?
 14. Født på Otterøya i 1885, sagbruksarbeider, ordfører i 1927, gårdbruker, visepresident på Stortinget 1949 – 1959. Hvem?
 15. Hva het den nordligste stubben av Kirkegata (nord for Sverres gate) før også den fikk navnet Kirkegata?
 16. Hva heter vår finske vennskapsby?
 17. I hvilket år ble Namsos storkommune?
 18. Hva var det opprinnelige navnet på Bråholmsgata?
 19. Hvem var sogneprest i Namsos da "nykirka" ble innviet i 1960?
 20. Hvilken kjent Aftenposten-skribent og jazzmusiker er født i Namsos?
 21. Redaktør, forfatteren av bind 2 av Namsos-boka 1914 - 54. Hvem?
 22. Hva er navnet på kunstneren som har laget Namsos-elgen?
 23. Hva heter brua du må reise over for å komme til Otterøya?
 24. Hvem har komponert melodien til "Namsos min by"?
 25. Hva heter grunnskolen som ligger i Gullvikmoen?
 26. Hva heter bilvegen opp til Klompen?
 27. Hva blir navnet på nybrua over Namsen?
 28. Hva er det høyeste boksnummer i bokshallen på Namsos postkontor?
 29. Hva heter dirigenten for Namsos Sangforening?
 30. Hva er telefonnummeret til Namsos kommune? 74217100
 31. Hvilken dato ble den historiske bildetavla på Klompen avduket og overlevert til Namsos kommune? 7. juni 2004
 32. Hvem er president i Namsos Rotary?
 33. Hva var navnet til den første ordfører i Namsos kommune?
 34. Hvem har skrevet teksten til "Vinsjan på kaia"?
 35. Hvilken bydel nevnes i Namsos-sangen?
 36. Hvor gammel er Bjarne Ramstad?
 37. Hvem er Bjarne Ramstads favoritt i NRK-TV?
 38. Når kom første nummer av Namdal Arbeiderblad ut?
 39. Hvilken av de fire kirkene på Kirkehaugen har stått der lengst?

 40. Hva heter den store øya som er delt mellom Namsos og Fosnes kommune?
 41. Hva heter rektor på Høknes ungdomsskole?
 42. Hvilke "dikterord" står på Olav Duun-stauten i Namsos?
 43. Hvilken dag i mai 1897 brant Namsos ned til grunnen?
 44. Hva het namsosingen som ble skytterkonge i 1931 og 1934?
 45. Når ble Namsos lufthavn åpnet?
 46. Kronprins Olav besøkte Namsos 6. august 1946. Hvilken meget kjent person reiste sammen med kronprisen på denne reisen?
 47. Hva kalles det store ankeret som står på dampskipaskaia i Namsos?
 48. Hvem var ordfører i Namsos under kongebesøket 18. juli 1946?
 49. Hvem var ordfører da Namsos feiret sitt 100 jubileum 7. juni 1945?
 50. Hvilket yrke hadde byens "far", Jørgen Johs. Havig?
 51. I 1860-åra ble en liten smørfabrikk grunnlagt i Namsos. Hva var navnet?
 52. (Samme navn som en kjent kafe i Namsos like etter krigen.)

 53. Hvem var ordfører i Vemundvik ved k.sammenslåinga i 1964 ?
 54. Hva heter det høgste fjellet i Namsos kommune?

53 Hva var det fulle navnet til Abel Meyer?