Folla
www.namdal.info      
NAMDALSTARTSIDEN med 800 lokale og 400 sentrale linker:
  Børgefjell
BRUKERTEST    ER VÅR SIDE NR. 12

NAMDALSTARTSIDENS BRUKERUNDERSØKELSE - www.namdal.info -
Sett av 3 min. i dag og hjelp oss og våre brukere med en "liten" tilbakemelding. Vil du det?
(Du trenger ikke svare på alt, men kryss av det du ønsker.)


Ditt navn:  
Din mening om Namdalstartsiden:
Skriv ønsker/kommentarer:
Du kan melde inn adresser til e-mail/hjemmeside (URL) :
Vi går ut fra at hovedsiden med hundrevis av linker blir brukt av alle.
Kryss av for de 3 undersidene som du har mest nytte/glede av:
Namdal Kulturkalender Send kort Næringsliv/300 linker
Reiseliv/190 linker Lag/Org Salgsmesser Ungdom
Fotoside Landbruk Hjemmesider Ekstrasider

Bruker du Namdalstartsiden som startside: JA NEI

Ved JA: Skriv gjerne ned noen argumenter for at dette er din startside.
Ved NEI: Hva savner du og hva kan endres for at dette kunne bli din startside ?
Når du nå sender dette får vi vite e-mail adressen til avsender. (Det er jo det vanlige ved bruk av E-mail.) Som du forstår er innsendte meldinger viktig for utviklingen av en bedre side, så takk for at du hjelper oss og brukerne med dette.

Vær med å gi ideer og høyne kvaliteten på www.namdal.info

Tilbake til hovedsiden