Namsos og Namdalen har navn fra Namsen, Namsos ligger ved Namsen sitt utløp. Namsos er senteret i Namdalen.

Folla
Beste linkside om
Namsos! Ja / Nei
Namsos og Namdalen Trykk på logoen: 800 linker om Namsos og Namdalen. 530 000 besøk
13 kommuner

Børgefjell


KORET HADDE KONSERT MED 600 TILHØRERE I NAMSOS KIRKE UNDER NAMSOSMARTNAN 2007
Send oss bilder fra konserten.

STATLAND GOSPELKOR
NEDERST PÅ SIDEN: KORET I NAMSOS 15. OKTOBER 2006
www.namdal.info ønsker å vise fram Namdalen. På torsdagskvelden 27.mai var dere med å ga oss en berikende konsert.
Vi hadde med oss ut i hverdagen et bilde av glade sangere der presisjon, innlevelse og valg av toner / innhold fylte oss med en stor takk.

En av de mange solistene

På bildet til høyre:
Leder Bjørn Engen takker dirigent Elina Karpinska,