KAPPEDAG I NAMSOS
TORSDAG 22.JANUAR 2004
En rose som takk
for lærerik instruksjon !

Rose
post@namdal.info

TILBAKE TIL NAMDALSTARTSIDEN


SKOGEIERFORENINGA NORD / NAMSOS SKOGEIERLAG
innviterte til kappedag med oppmøte like ved rv. 17, sør for Reitan.
Tema: Den nye kappemodellen mot Van Severen.
* Slutt på prima og sekunda sagtømmer.
* Ny lengde og dimensjonstilpasning.
* Kvalitetskriterier for skurtømmer.
* Priser - leveringsbetingelser.

Kaffe og wienerbrød smakte.


Fra v.: Tor Aursand, Geir Arne Klingen, Trond Flakk, Arnt Klingen, ?

Målingsresultatene foreligger.


Fra v.: Svein Nesjan, Kolbjørn Bruun, Tor Aursand, Andreas Vannebo, Arnt Klingen og Torfinn Guldvik.

Andreas Vannebo (Skogbruksleder/ Skogeierforeninga.) noterer tømmerpris etter hvert som treet blir kappet på 3 forskjellige måter. A: Start med 5-metere, B: Start med 2 rotstokker på 3.4 m. og C: Start med 1 rotstokk på 3.4 m.

Instruktøren


Bjørn Arve Øvereng, instruktør fra Aktiv Skogbruk,
- har kontroll på plassering av klaven.

Innpå 30 skogeiere/tømmerhoggere møtte fram for å få en orientering om de nye bestemmelsene når det gjelder kapping av tømmer.


Nærmere rapport og linkadresser kommer senere.

Kaffe fra svartkjel og god bålvarme.


John Ove Bruun, Torfinn Guldvik, Kolbjørn Bruun, Andor Opdahl, Nils Ivar Alte(bak) Svein Nesjan,
Asle Fjeldseth, Bjørn Arve Øvereng, Ole Kristian Stendahl og Reidulv Saksen.


KLIKK   HER!   
og
www.namdal.info
er din startside.
UTEN AT NAMDALSTARTSIDEN I SÆRLIG GRAD HAR VÆRT KJENT, HAR VI NÅ OVER
110 000 BESØK.


Web.: Hans Chr. Hagen