Namdal Historielag, - en veiviser.
Lokallagene i Namdalen


Lokallagene kan sende inn stoff til oss som da kan legges ut på nettstedet vårt.

TIL LAGENE: SEND INN OPPDATERTE OPPLYSNINGER NÅ
PÅ IKKE OPPDATERTE LAG STÅR BARE SALG AV BØKER ETC OG LINKER TIL NETTSTED.


LINK TIL NT - HISTORIELAG

Historielagene i Namdal:

Namdal Historielag, Postboks 451, 7801 Namsos.
Nettsted: Namdal Historielag
Årsk.gent kr 150,­ inkl. Årbok for Namdalen.
Bankgiro 4400.07.14396
Leder Øyvind Mårvik, Flatanger, 7746 Hasvåg.
Tlf. 74289952 / 90827695
E-mail: maarvi@online.no


Bangsund/Klinga Historielag, 7822 Bangsund
Nettsted: Bangsund Historielag
Kontingent kr 100,­ inkl. den årlige historiekalenderen og medlemsblad 2
ganger pr. år.
Bangsund/Klinga Historielag har gitt ut følgende:
En Bangsund-historie av Arne Kvam ­ Om Ainnersia av Ola K. Dahl, kr 100,­.
Jaktminner, fortalt av Åsmund Nesjan skrevet av Thoralf Johnsen, kr 100,­.
Historiekalenderen, med bilder fra gamle Klinga kommune, kr 50,­.
Historien om Anna Rogde, verdens eldste seilende skonnert, bygd på Bangsund
og sjøsatt 20. august 1868, av Malvin Karlsen, kr 350,­.
Porto kommer i tillegg.

Botnan Historielag, Alhusstrand, 7800 Namsos.
Nettsted: Botnan Historielag
Laget ble stifta i 1979.
Meldingsbladet "Atterljom", ble gitt ut første gang 1982 og koster nå kr
50,­.
Et album Renbjør ble gitt ut av laget i 1990, og koster kr 150,­. Det ble
arrangert 100-årsjubileum og ei utstilling i Botnan forsamlingshus hvor noen
av Roald Renbjør¹s arbeider ble utstilt.

Flatanger Historielag,
Nettsted: Flatanger Historielag
Leder Reidar Lindseth epost: reilin@online.no
Kontaktperson ¯yvind MŒrvik maarvi@online.no

Fosnes Historielag,

Grong Historielag, 7870 Grong.
Nettsted: Grong Historielag  

Bestillingsadresse: Bertel Grong, Almannmoen,
7870 GRONG
Tlf. 74 33 15 51
e-post. almann@enter.vg
Bankgiro: 4464 20 05682 eller 4448 10 56788
Medlemskontingent kr 100 pr. år.
Laget har følgende publikasjoner til salgs ­ se prislisten!

PRISLISTE HEFTER pr. januar 2002:
Grong kirke 100 år KR 30,-
Sølvskatten 1816 ² 30,-
Sjæleregister 1797 ² 30,-
Folketellinga 1801 ² 30,-
Folketellinga 1845 ² 30,-
Folketellinga 1865 ² 30,-
Folketellinga 1875 ² 30,-
Folketellinga 1900 ² 40,-
Kirkebok for Harran 1706­1748 ² 40,-
Skattematrikkelen 1723 ² 30,-
Utvandrere til Amerika ² 30,-
Utflyttede fra Grong ² 40,-
Innflyttede til Grong ² 40,-
Døpte i Grong 1840­1879 ² 40,-
Døpte i Harran 1840­1879 ² 30,-
Døde i Grong lensmannsdristrikt
1873­1926 ² 40,-
Det samme ordnet etter gårdsnavn ² 40,-
Signe Seem: Minner og stemninger ² 40,-
Døpte i Grong og Harran 1749­1839 ² 50,-
Vielser i Harran ² 50,-
Vielser i Grong ² 60,-
Konfirmerte fra
Grong ­ Harran 1749­1900 ¹¹ 120,-

PRISLISTE BØKER pr. januar 2002:
H. H. Gunnerus:
Beskrivelse over Namsen elv og
Fiskum foss i Norge ² 50,-
Dialektord fra Grong og Harran ² 150,-
Kjell Fiskum: Gamle Harran ² 160,-
Kalender 2003 med gamle bilder
fra Grong og Harran ² 80,-
Tidligere kalenderutgaver ² 50,-

Forbehold om at enkelte poster kan være utsolgt.
Porto kommer i tillegg ved forsendelse.
LAGSAKTIVITETER: Laget har 2­3 åpne møter i året med et lokalhistorisk tema.
Utflukter i lagets regi er ofte en oppfølging av tema behandlet på møtene.
Laget deltar med aktiviteter på bygdadager i Grong og Harran.
Laget samarbeider med Namdal Historielag ved deltakelse på Namsosmartnan og In-messa i Grong.
Laget arbeider aktivt med innsamling av lokalhistorisk stoff, gamle dokumenter, protokoller og bilder.
Laget sender ut meldingsblad til alle medlemmer 4 ganger pr. år (dobbeltnummer kan forekomme).
Meldingsbladet inneholder historier fra lokalmiljøet, om gamle skikker og tradisjoner med mer.
Meldingsbladet er også bindeleddet mellom styret og medlemmene.

Høylandet Historielag,
Nettsted: Høylandet Historielag

Leka Historielag,
Nettsted: Leka Historie


Lund Grendelag

Måneset Historielag,

Namsos Historielag,
Nettsted: Namsos historielag

Namdalseid Historielag,

Namsskogan Historielag,
7892, Trones.
Leder: Arne Bjørhusdal.

Det er trivelig med hilsener fra lagene   Her kommer:
"HØSTMELDING FRA NAMSSKOGAN""SKOGSTJERNA 2004 - 2008 " kan bestilles /kjøpes - Arne Bjørhusdal(74334252): "Grøndalsgården på Namsskogan". Gårdshistorie. BESTILL HER PÅ E-MAIL


Nærøy historielag
Nettsted: Nærøy historielag
"Tidsbilder" til salgs: Gjæslinganheftet. Utvandring til Amerika.
Bygdebok i tere bind er nå under utarbeidelse, og første bind ventes å
forligge i løpet av 2005.

Overhalla Historielag,
Nettsted: Overhalla historielag
Adresse: 7860 Skage i Namdal
Postgiro 0809 3095973
Fotoside for Overhalla historielag  

Røyrvik Historielag, 7898 Limingen.

Sørli Historielag, 7884 Sørli.


Vikna Historielag, 7901 Rørvik.
Nettsted: Vikna Historielag Bestillingsadresse: Austafjord, 7900 Rørvik.
Kontonr. 0530.29.52711.
Årbok for Vikna (inkl. medlemsskap) kr 125,­.
Viknakalenderen, kr 80,­.
Gards- og slektshistorie for Vikna I­III, pr. bind kr 150,­.
Porto kommer i tillegg til ovenstående priser.
HILSENER:

Levanger Historielag :
From: "Sveinung Havik", E-mail: sveinung.havik@levanger.kommune.no Hei Takk for tipset. Jeg har lagt inn URL'en til Namdal Historielag. Jeg synes dere har en interessant hjemmeside, som vi også kan ha nytte av og vil formidle videre til interesserte. Jeg vil også foreslå at dere sender opplysninger til landsoversikten se = Mvh Sveinung Havik