Namdal Historielag, - en veiviser.

                                                Trykk her --> "NYTT NETTSTED FOR NAMDAL HISTORIELAG"


VELKOMMEN
TIL VÅR
HISTORIE


"Fager kveldsol smiler over heimen ned,......"

Støtt oss gjerne gjennom grasrotordningen

Spiller du av og til gjennom Norsk Tipping? Da kan du i så fall skaffe Namdal Historielag inntekter på en lettvint måte ved å bli "grasrot-giver”. Dette skjer ved at du, når du bruker spillerkortet ditt og leverer inn spillerkupongen sier at du vil støtte Namdal Historielag. Det betyr at Norsk Tipping betaler 5 % av det du spiller for til laget vårt. Kommisjonærene rundt om kan gi deg informasjon om alt du trenger vite om ordningen!

HVORDAN BLI GRASROTGIVER
TRYKK HERLagets org.nr. er:
870 542 372

(Brukes ved tipping.)


E-MAILER
LAGET: namhist@namhist.no

REDAKSJONSNEMNDA: arboka@namhist.no

Ola N. Myrvold: ola@namhist.no

Laget vil vise fram sammenhengen mellom fortid og nåtid og de verdiene vi bør ta vare på for kommende slekter.

Siden oppdatert


SE HER :
HØRINGSNOTAT: NY ORGANISASJONSSTRUKTURBilde fra årsmøtet 22. april 2017
   
Styrebordet fra venstre: Paul Almåsvold, Anne Haugum, Øyvind Mårvik og Jonhild Joma.

DIS-dager høsten 2021.
Hei igjen!
Vi starter opp semesteret med følgende siste tirsdag i hver måned
som vanlig i biblioteket kl. 18.30 - 21.00.
Tirsdag 28. september
Tirsdag 28. oktober
Tirsdag 30. november
I tillegg arrangeres Slektsforskning i biblitekets åpningstid lørdag 30.oktober
Med vennlig hilsen DIS-gruppa

REFERAT FRA ÅRSMØTE
TRYKK PÅ KNAPPEN   "ÅRSMØTE"   PÅ VENSTRESIDEN.

BESØK ÅRBØKENE
Finn årganger, sidetall, personer, artikler, priser etc
TRYKK PÅ KNAPPEN   "ÅRBOK"   PÅ VENSTRESIDEN.

TRYKK HER:
Minner om mulighetene til å gi skattefrie gaver.

ULIKE ARKIVER
* Gunnar Grovens lokalhistoriske arkiv

* Olav Flottens lokalhistoriske arkiv

* Matr. fra Axel Sellæg levert Ns Folkebib.  til utlån.

* Arkivstoff vedr. Namsos Rotaryklubb.

* Historielagets privatarkiv. Arkivstoff under U er arkivert hos
    Namsos Bys Historielag, gml. Ullvaren/Namsos

OPPDATERING AV LAGENES NETTSIDE.
Meld fra til ledelsen av Namdal Historielag.

SE TIDLIGERE AKTUELLE SAKER:

-> Sagdagen 1.juni 2013

-> Songkveld 07.11.12 og Haustseminar 08.11.12.

-> Sagdag 3.juni 2012

-> Protokoll styremøte 14.04.12

-> Møtereferat Namdalstreff 2012

-> Deltakere Namdalstreff 2012

-> Diskvelder i 2012: 31.01, 13.2, 28.2, 13.3, 27.3. og 24.4.

-> STØTT ANNONØRENE I ÅRBOKA 2010

-> Namdalstreff 2010, 5.november

-> Bokomtale: E.Austlid mistet livet 15.04.1940

-> Gjeterjenta Karen Lovise i ÅRBOK 2009

-> INNHOLDSLISTE ÅRBØKER -> Se link ÅRBOK til venstre

-> Namdalstreffet 23.10.09

-> Se utskrift fra styremøte 18.04.09

-> Se utdrag av foredraget til Lars Stenvik her

-> Brev med vedl. til ledere av lokale historielag i NT. - fra leder for Norsk etnologisk gransking v/ Norsk Folkemuseum

-> "Komm. til utkast basert på spm." i. f. m. høring av handlingsprogram for kulturminnepolitikk.

-> "Barndommens leker - husker du ?"

-> Dagliglivets kulturminner, oppstart 3.12.08

->Invitasjon/spørsmålsresultater ad. møtet Arne Bjørhusdal hadde på Overhalla Hotell 16.10.08   - og referat her.

-> Mrk. til høring: ”Plan for samarbeid og utvikling 2008-14”

-> Referat fra lokalhistorisk seminar 08.03.07


OLA MYRVOLD MELDER:
Vi har fått trykt opp nytt opplag av «Laksefisket i Namsen
og de andre elvene i Namdalen av Martin Bjerken».
Dette er en bok som har vært utgått i mange år. Den har imidlertid vært nokså mye etterspurt. Nå er den her.
Ta kontakt på: Tlf. 74 27 41 96 eller   Her på E-mail

JUBILEET 24. JUNI 2006 (Stiftet 1946.)
Bilder fra jubileet     Brev om gaveoverrekkelser
Brev om jubileum og annonse.

NAMDAL HISTORIELAG inviterer til jubileumstreff (70-årsjubileum)
Fre. 17. nov. kl.16:00 i kantina på Namdalshagen, Namsos
Program:
Kulturinnslag: Musikk, faglige foredrag og jubileumslunsj.
- Visesang med trekkspill og to gitarer
- Pianomusikk
- Foredrag ved Berit Mokkelbost, valgfritt tema
- Foredrag ved Camilla Birkeland
- Presentasjon av årets årbok
- Presentasjon av Jubileumsskrift
Alle interesserte ønskes velkommen
Hilsen styret v/ Øyvind MårvikBotnan og Omegn historielag
Bangsund/Klinga historielag
Flatanger historielag
Namsosbys historielag
Namdal Symfoniorkester
Namsos Kunstforening
Grong Historielag
Nærøy historielag
Otterøy Historielag
Overhalla historielag
Vikna historielag

Søk i basen på Namsos Folkebibliotek
(Skriv inn det du leter etter i søkefeltet. Søk f.eks. etter: Bombingen av Namsos
Dette er et fantastisk hjelpemiddel til å finne fram materiale som en har bruk for.)

SE HER:
Når det gjelder driften av nettstedet, vil i stor grad tilgangen på stoff være avhengig av innspill fra lagets medlemmer.
Kom med bidrag !


GJØR KJENT LAGETS HJEMMESIDE:
KOPIER ADRESSEN UNDER HER OG SEND DEN SOM E-MAIL
http://www.namdal.info/historielag


Bruk NAMDALSTARTSIDEN. En god og lokal startside.