Folla
Namsos og Namdalen
Trykk på logoen:
800 linker om Namsos og Namdalen.
  Børgefjell

NAMDALSTARTSIDENS KLASSEBILDESERVICE FRA TIDEN FØR CA. 1970

Tilbake til Hovedside

SEND OSS KLASSEBILDER OG HJELP OSS MED NAVN SOM VI MANGLER.
Bruk meldingsboksen nederst på siden.


Namdal Gymnas (Namsos komm. høyere alm. skole)
4. gym. 1957 (Komb. engelsk- og reallinje) Takk til Olav Skille for navneopplysninger.

kjell

1.rekke: Gerd Møyfrid Skorstad, Inger Julie Færøvik, Sigrid Øverland (klasseforstander), Greta Pettersen,
Berit Kirkeby Garstad og Magnhild Spillum.
2.rekke: Tor Indrevoll, Kjeld Sandbakken, Finn Kyllingstad (rektor), Kjell Bach Skomsvoll og Bård Tøtdal.
3.rekke: Ivar Aursnes, Per Røysland, Arild Moe, Olav Skille og Otto Ranum.


Meld fra
om klassebilder . . :

Navn:

Din Email: