Folla
Namsos og Namdalen
Trykk på logoen:
800 linker om Namsos og Namdalen.
  Børgefjell

NAMDALSTARTSIDENS KLASSEBILDESERVICE FRA TIDEN FØR CA. 1970

SEND OSS KLASSEBILDER OG HJELP OSS MED NAVN SOM VI MANGLER.
br>

Overhalla interkomm. realskole (1955-56)


JJ