Folla
Namsos og Namdalen
Trykk på logoen:
800 linker om Namsos og Namdalen.
  Børgefjell

NAMDALSTARTSIDENS KLASSEBILDESERVICE FRA TIDEN FØR CA. 1970

SEND OSS KLASSEBILDER OG HJELP OSS MED NAVN SOM VI MANGLER.


Namdal Gymnas (Namsos komm. høyere alm. skole)

4. GYM. 1957 (AVGANG 5. KL. 1958)
(Komb. engelsk- og reallinje)
Takk til Olav Skille for navneopplysninger.

kjell

1.rekke: Gerd Møyfrid Skorstad, Inger Julie Færøvik, Sigrid Øverland (klasseforstander), Greta Pettersen,
Berit Kirkeby Garstad og Magnhild Spillum.
2.rekke: Tor Indrevoll, Kjeld Sandbakken, Finn Kyllingstad (rektor), Kjell Bach Skomsvoll og Bård Tøtdal.
3.rekke: Ivar Aursnes, Per Røysland, Arild Moe, Olav Skille og Otto Ranum.


Namdal Gymnas (Namsos komm. høyere alm. skole)

4. GYM. 1954 (AVGANG 5. KL. 1955)
(Komb. engelsk- og reallinje)
Takk til Jann Johansen, Sylvia Florencee Str¿m, Espen Sandmo m.flere for navneopplysninger.

JJ

1.rekke: Unni Aursnes, Birgit Aune, lektor Uppstad, Anna Sitter og Kari Aursnes
2.rekke: Reidar Fabritius, Gaut Borgan, KŒre Knutsen, Per Johansen og Jann Johansen
3.rekke: Laila Steinsbekk, Sissel Ranum, Laila Bergum og rektor Finn Kyllingstad

Tilbake til Hovedside