Helg
  Hverdag
Klikk på logoen over !

BRUKTTRAKTOR   NORGESKATALOGEN
(SISTE OPPGRADERING: 1.NOVEMBER 2009.)

NETTSTEDET DU BRUKER NÅR DU SKAL KJØPE TRAKTOR, MASKINER OG LANDBRUKSUTSTYR.   OVER 30 LINKER HJELPER DEG.

(VENNLIGST GI TILBAKEMELDING OM DET ER NOE SOM IKKE FUNGERER. TAKK FOR E-MAIL FRA FLERE AV DERE SOM HAR HATT NYTTE AV NETTSTEDET.)

    EKSTRA: WEBSIDER LANDBRUK
KLIKK HER:

Navn           Navn          Navn          Navn

Bestill annonseplass.      Send oss bilde av din traktor.
E-mail sendes til   haavardhagen@hotmail.com
SOL
    
Norge   Verden  Personer  Nyheter

BRUKTTRAKTOR

A-K maskiner.
    (Bilder. Alle merker.)
     (Få annonser. Mange merker. Oversiktlig)
BLR Brukt LandbrukRedskap
     (Privatpersoner. Mange merker. Endel bilder. Stort utvalg. Hele landet.)
Bondebladets søkeside.
    (Alle merker, noe bilder. Stort utvalg, men litt tungvint å bruke pga litt dårlig treffsikkerhet).
Akershus traktor, Jessheim
     (Flest Case IH)
Bergan Maskinsalg, Tønsberg
     Kun noen få traktorer
BondeWEB-torget
     (Traktor, redskap, diverse. Ikke bilder. Annonsene slettes etter fire uker.)
Bruktmaskin.
    (Mest anleggsmaskiner. Begrenset traktorutvalg.)
BruktNytt
    (Skogstraktorer og skogsutstyr)
Eiksentrene, fellessøk for alle
    (Endel bilder. Mange merker, men mest MF. Stort utvalg. Lettvint, men litt rotete.)
Eiksenteret NAMSOS.
    (Mange merker, mest MF. Oversiktlig)
Felleskjøpet
    (Felles linkside til bruktmarked for Felleskjøpet Øst Vest, Trondheim, Rogaland, Agder og Nordmøre og Romsdal Felleskjøp)
Felleskjøp, Nordmøre og Romsdal
    (Bilder.)
Felleskjøpet Rogaland Agder
     (Mange merker, flest JD. Ikke bilder
Felleskjøpet Trondheim
    (Mange merker, flest JD og Valmet. Endel bilder.)
Felleskjøpet Øst Vest
    ( Bruktmarked. Mange traktormerker, flest JD, felles søkeside for traktorer, treskere og redskap. Bilder)
Fron Traktorservice (Vinstra)
     Stort utvalg, Flest Ford, Deutz og Case
Gimre
Håvard Semmen Bil og Maskinforretning As
    (Mange merker, flest Deutz og Valmet. Bilder)
Idar Oldertrøen, Tynset.
    (Mest Fendt Bilder.)
Lasse Kiste
     (Mange merker. Lite utvalg)
Lena Maskin AS
    (Traktor og tresker. Endel bilder. Oversiktlig. Mange merker, mest Zetor, Case IH og JD)
MASKINSENTERET AS
     (Sogndal. Flest Case IH Bilder)
Rønning Maskin
Tolga Bil og Landbruksverksted (Eiksenter).
(Endel bilder. Mange merker. Oversiktlig)
Torp Maskin A/S
    (Flere merker. Bilder. Begrenset utvalg.)
Traktorweb
     (Foreløpig svært få annonser. Kjøp/salg. Private sider)
Tymatek
     En del forskjellige traktormerker
Valtra Norge AS
    (Mange merker. Endel bilder. Ryddig.)
Østfold traktor
     Få traktorer/lite utvalg
Aase Landbruk a.s
     (Sandnes/Førdesfjorden Mange merker, mest Case IH. Bilder. Ikke priser.)
Aasvestad Maskin, Vang i Hedemark
     Flest John Deere og New Holland, Også brukte redskaper
DIVERSE MASKINER / LANDBRUKSUTSTYR
TRIMA as(Isfjorden)
    Brukte gravemaskiner
BLR brukt landbruksredskap
Harald Bjerkes Eftf. A/S, Moss
     Diverse redskaper
Jemblie Landbruksutstyr AS
     Utstyr til fjørfe-/kaninhold
Lilleseth Kjetting AS, Skarnes      Skjær, kjetting, dumperhenger, frontlasterskuffer
www.Wee.no
     Brukte gravemaskiner, anleggsmaskiner, minitraktorer (import)

REDAKSJON: Håvard Chr. Hagen

AKTUELLE WEBSIDER LANDBRUK
Agrol
Bondeweb/Landbruk
Bondebladet
Bondelaget
Gardsbruk/ledige
Gardsdrift
Gardsplassen
Gilde
Kystbondeprosjekt
Landbruk
Landbruksportalen
Melkekvotebørs
Norges Bygdekvinnelag
Norges Bygdeungdomslag
Norsk Bygdeturisme
Norsk Bonde-/Småbrukarlag
Norsk Gardsmat
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Sau/Geiteavlslag
Norsk Turistutvikling
Norsvin
Opplysn.k. egg og hvitt kjøtt
Opplysn.k. frukt og grønnsaker
Opplysn.k. kjøtt
Pelsdyr
Plantevernmiddel
Rovviltmelding

Min "Vinterhest".
Mail meg et bilde:
haavardhagen@hotmail.com
(Håvard)